Specialni izolaceGranulát R SVT kód 1012

Výrobek na bázi skleněného vlákna slouží jako tepelná izolace instalovaná technoligií foukání do dutin. GRANULÁT R je dodáván v balení po 15 kg.

Vlastnosti

Deklarovaná hodnota teplné vodivosti v závislosti na objemové hmotnosti:

40 - 60 Kg/m3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . λD = 0,037W/(m.K)

Sorpční vlhkost (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . menší jak 1,1 (ČSN EN 12 429)

Třída reakce na oheň. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A1 (ČSN EN 13501-1)

Hygienická nezávadnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . kladné hodnocení SZÚ-CZŽP