O společnosti

UNION LESNÍ BRÁNA, a. s., je jediný český výrobce, který se zabývá výrobou tepelných a zvukových izolací ze skleněných vláken určených ve stavebnictví pro obytné, občanské, průmyslové a zemědělské stavby.

 

Vyrábíme široký sortiment výrobků pro tepelnou a zvukovou izolaci. Jedná se o rohože a desky v různých rozměrech, tloušťkách a objemových hmotnostech.

Naše výrobky obdržely ES – certifikáty shody, platné v zemích Evropské unie – a jejich kvalita je dozorována certifikačním úřadem.

 

Záměrem UNION LESNÍ BRÁNA, a. s., je uspokojení tuzemských odběratelů, kterým předkládáme výrobek na evropské úrovni. Chceme v budoucnu pro zlepšení prodeje lépe spolupracovat s našimi prodejci a zvýšit úroveň obchodního servisu. Chceme odběratelům ukázat, jak nejlépe a nejefektivněji používat náš materiál při provádění izolací, s kterými materiály ho lze kombinovat, aby sestavy odpovídaly normám a předpisům. Zároveň chceme naše prodejce a odběratele seznamovat průběžně s novými poznatky a novými výrobky.

 

Hlavním a rozhodujícím cílem UNION LESNÍ BRÁNA, a. s., je spokojený zákazník, který při použití výrobku ROTAFLEX Super ® kvalitně a se zárukou uspořil energii a snížil hladinu hluku.

 

UNION LESNÍ BRÁNA, a. s., nepřetržitě sleduje kvalitu výrobků při výrobním procesu. K tomu byl zpracován systém řízení kvality dle evropských norem. Tímto postupem je zajištěna trvalá kvalita výrobků.

Naše historie

První ověřená zpráva o LESNÍ BRÁNĚ jako sklárně pochází z roku 1872 z adresáře pro okres Teplice.

Od původního majitele Ernsta A. A. Abendrotha kupují sklárnu Fischmannové. Po celou dobu existence vyráběla sklárna z valné části typický sortiment (nápojové láhve, ploché sklo, skleněné tvárnice), ale i elektrotavené žáromateriály.

Firma Glasfabriken Fischmann Söhne A. G. se vážně zajímá o výrobu skelné vaty pro izolační využití. Tato myšlenka posléze pokračovala v letech 1963–1967 výstavbou linky na výrobu izolačního vlákna Fibrex. Po úspěšném zahájení výroby vlákna Fibrex bylo přikročeno k výstavbě zařízení na výrobu vlákna Rotaflex.

Celosvětový růst cen energií na konci minulého století se projevil v poptávce po kvalitních izolacích. Vedení akciové společnosti UNION LESNÍ BRÁNA rozhodlo o změně výrobní technologie vedoucí k produkci výrobku plně srovnatelného s produkty z vyspělých zemí. Záměr byl realizován a v roce 1993 opouští výrobní linku licenční výrobek ROTAFLEX Super ®