Zelená úsporám 

Tepelnou izolaci ROTAFLEX Super si můžete pořídit v rámci dotace Nová zelená úsporám. Nová zelená úsporám patří k programům v České republice zaměřeným na úspory energie v budovách pro bydlení. Podporuje snižován í energetické náročnosti obytných budov,  výstavbu domů s velmi nízkou energetickou náročností, enviromentálně šetrné způsoby vytápění a instalaci obnovitelných zdrojů energie. Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2). Přispívá k úspoře energie v konečné spotřebě a stimulaci ekonomiky ČR spolu s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

 

Konkrétně můžee žádat o dotaci na tyto naše výrobky:

Krokvové pásy KP 01 (λ = 0,037), SVT kód 999
Krokvové pásy KP02 (λ = 0,035), SVT kód 1000
Tepelné pásy TP 01 (λ = 0,039), SVT kód 998
Deska UNI-P (λ = 0,040), SVT kód 759
Fasádní desky FD 01 (λ = 0,035), SVT kód 1003
Fasádní desky FD 02 (λ = 0,032), SVT kód 1005
Deska TSPS02 (λ = 0,032), SVT kód 1007
Příčkové pásy PP 01 (λ = 0,039), SVT kód 879
Příčkové desky PDL 01 (λ = 0,039), SVT kód 860
Tepelný pás EKO plus (λ = 0,042), SVT kód 992
Granulát R (λ = 0,038), SVT kód 1012
Akustické desky ADP 01 (λ = 0,035), SVT kód 1011