Novinky

Zateplujte pravou českou izolací

O nás

Společnost UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. se sídlem v severozápadních Čechách v Dubí u Teplic je významným a historicky nejstarším českým výrobcem minerálních izolačních materiálů (od 60. let nejprve pod označením Fibrex, později Rotaflex a v novodobé historii – od roku 1992- Rotaflex super). Zabývá se výrobou tepelných a zvukových izolací ze skleněných vláken, určených zejména ve stavebnictví pro obytné, občanské, průmyslové a zemědělské stavby, ale využitelných i v jiných průmyslových odvětvích. Jejím produktem jsou výrobky v široké škále rozměrů, tlouštěk a objemových hmotností a jsou nabízeny ve formě rohoží či desek.

Stavební trh s izolacemi se neustále vyvíjí, zvyšují se požadavky na kvalitu výrobků, jejich zdravotní nezávadnost, ekologické aspekty a.j. Je tedy zřejmé, že parametry výrobků, které vyhovovaly požadavkům odběratelů např. před 20 lety, by v současné době již na trhu stavebních izolací neobstály. Konkurence v tomto výrobním odvětví je totiž veliká a neprovádět postupné technologické inovace, by bylo pro společnost UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. velmi negativně limitující. Proto od roku 2013 začaly ve stamilionových nákladech probíhat postupné modernizace celé výrobní technologie. Veškeré rekonstrukce, týkající se výrobní linky, proběhly ve spolupráci s předními konzultačními firmami a zkušenými tuzemskými i zahraničními dodavateli technologií v oboru tavení a rozvlákňování skla. Inovace výrobního procesu se týkaly hlavních technologických uzlů, nejen již zmiňovaného tavení (modernizace tavící vany) a rozvlákňování skloviny, ale i rozložení vlákna v ukládací komoře, tvarování sklovláknitého rouna a nakonec jeho formátování a balení do rolí či desek i samotné paletování těchto produktů pro expedici. Celá tato etapa byla zakončena rozsáhlou rekonstrukcí koncem roku 2020. Hlavním parametrem těchto inovací bylo dosažení moderní komplexní kontroly výrobního procesu, tzn. kontrola ukládání a rozložení skelného vlákna online rentgenováním veškeré produkce (dieffensor GreCon), kontrola tepelných vlastností výrobků pomocí tzv. lambdametru, kontrola průměru vlákna pomocí zařízení Diamscoppe… Součástí těchto nových technologií byla i instalace zařízení na minimalizaci negativních dopadů výroby na životní prostředí. Veškerá technická data se ukládají do interní databáze a jsou pak využívána k vyhodnocování efektivnosti výroby a případné další optimalizace výrobního procesu. Za účelem kvality byl certifikován systém managementu podle ISO 9001, systém environmentálního managementu podle ISO 14001 a systém bezpečnosti podle ISO 45001. Výrobky obdržely značku české kvality Czech Made, kterou propůjčuje Česká společnost pro jakost kvalitním českým výrobkům.

V současné době UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. produkuje inovované výrobky plně srovnatelné s konkurenčními produkty tepelné a zvukové izolace ze skelného vlákna.  Svoje výrobky dodává nejen na tuzemský trh, ale i do zahraničí pod obchodním označením ROTAFLEX super, spolupracuje i s odběrateli, kteří žádají vyrobit a dodat produkci do svých privátních obalů. Všechny svoje výrobky má řádně certifikovány.

Nejvyšší prioritou práce všech zaměstnanců společnosti UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. je spokojenost a důvěra zákazníka. Proto veškerou svoji činnost směřuje k tomu, aby zákazník věděl, že spolupracuje se spolehlivým partnerem. Rozsáhlé investice do modernizace celé výrobní linky byly proto hlavním motivem, jak tento cíl uskutečnit.